1108/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain (1501/93) 1 §:n 1 momentissa säädetään arvonlisäveron saajasta, tilitetään vuonna 1995 kansaneläkelaitokselle arvonlisäveron tuotosta 2 400 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2  §

Kansaneläkelaitoksen osuus arvonlisäverosta tilitetään kalenterikuukausittain. Kunakin kalenterikuukautena tilitetään 1/12 1 §:n mukaisesta määrästä.

3  §

Kuukausierät tilitetään veronkantolaissa (611/78) tarkoitettujen kansaneläkelaitokselle tilitettävien vakuutusmaksujen tilityspäivänä.

4  §

Tässä laissa tarkoitettujen tilitysten tekemisestä ja siihen liittyvästä maksatuksesta huolehtii verohallitus tai sen määräämä lääninverovirasto.

5  §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan kansaneläkelaitokselle vuodelta 1995 tilitettävään arvonlisäveroon.

HE 161/94
VaVM 53/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.