1068/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 1 päivänä joulukuuta 1989 annettuun erikoissairaanhoitolakiin (1062/89) siitä 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (748/92) kumotun 50 §:n tilalle uusi 50 § seuraavasti:

10 luku

Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen

50 §

Sairaanhoitopiiriä ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein korvausta lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen (1435/93) 4 §:ssä tarkoitetusta koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Sairaanhoitopiiriä ylläpitävä kunta tai kuntayhtymä ilmoittaa puolivuosittain asianomaiselle lääninhallitukselle sairaalassa koulutuksessa olleet lääkärit ja koulutuskuukausien määrän. Lääninhallitus suorittaa ilmoituksen perusteella korvauksen sairaanhoitopiiriä ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittain korvauksen laskennassa käytettävistä perusteista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 204/94
StVM 29/94

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.