1060/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1994

Asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 3 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla:

1  §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:

1) ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka;

2) oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön sekä apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virka ja lainsäädäntöneuvoksen virka, ei kuitenkaan tarkastustoimiston virka, sekä tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojavaltuutetun virka;

3) puolustusministeriön pääsihteerin ja yleissihteerin virka;

4) valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston osastopäällikön virka sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan ja tutkimusjohtajan virat;

5) opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka;

6) maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka ja maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan ja tutkimusprofessorin virka sekä metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan virka;

7) sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka; sekä

8) ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virka.

2  §

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin virka täytetään määräajaksi, enintään pääministerin toimikaudeksi.

3  §

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin johtajan virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan virka enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

4  §

Maaherran virat täytetään määräajaksi, enintään kahdeksaksi vuodeksi kerrallaan.

5  §

Työministeriön valtakunnansovittelijan virka täytetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

6  §

Virka, joka on perustettu määräajaksi, täytetään enintään kyseiseksi määräajaksi.

7  §

Jos tässä asetuksessa säädettyyn virkaan tai ministeriön kansliapäällikön, valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin virkaan määräajaksi nimitetty ennestään on nimitettynä valtion virkaan, hän on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on ensiksi tarkoitetussa virassa. Tämä ei kuitenkaan koske virkamiestä, joka ennestään on nimitetty virkaan määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi.

8  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Jos tässä asetuksessa säädetty virka ei aikaisempien säännösten nojalla ole ollut aina määräajaksi täytettävä, tätä asetusta sovelletaan viran täyttämiseen kuitenkin vasta julistettaessa virka ensimmäistä kertaa tämän asetuksen tultua voimaan haettavaksi tai ilmoitettaessa sen avoinna olosta.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.