1053/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (735/90) 5 §:n 4 kohta ja

muutetaan 5 §:n 3 kohta, 10 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 12 § seuraavasti:

5 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on:


3) päättää toimivaltaansa kuuluvista nimitystä ja virkasuhteen päättämistä koskevista asioista sekä virkasuhteen päättymisestä annettavasta todistuksesta;


10 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut virkamiehet nimittää koulutuskeskuksen johtaja, joka myös ottaa työsuhteisen ja sivutoimisen henkilökunnan sekä palkkiotoimisen luennoitsijan.


11 §
Virkavapaus

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) koulutuskeskuksen johtajalle oikeusministeriön vankeinhoito-osasto;

2) oikeusministeriön tai sen vankeinhoito-osaston nimittämälle virkamiehelle enintään vuodeksi koulutuskeskuksen johtaja ja yli vuodeksi vankeinhoito-osasto; sekä

3) muulle virkamiehelle koulutuskeskuksen johtaja.

12 §
Nimittäminen määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen

Nimittämisestä määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka 11 §:n 2 momentin mukaan myöntää virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.