1021/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1994

Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 23 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1  §

Uudet kuntakohtaiset tonttihintakartat ja arviointiohjeet otetaan käyttöön vuodelta1994 toimitettavassa varallisuusverotuksessa sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1994. Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo).

Jos maapohjan osalta ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä perusteissa, jotka maapohjan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

2  §

Tämän päätöksen 1 §:ää sovellettaessa maapohjan verotusarvoa ei koroteta, jos sille verovuotta edeltäneeltä verovuodelta toimitetussa verotuksessa vahvistettu arvo on vähintään 70 prosenttia tavoitearvosta. Jos verovuotta edeltäneeltä verovuodelta toimitetussa verotuksessa vahvistettu arvo on alle 70 prosenttia tavoitearvosta, edellisen vuoden verotusarvoa korotetaan 30 prosenttia, kuitenkin enintään tavoitearvoon.

3  §

Jos maapohjan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi, maapohjan arvoksi katsotaan käypä arvo.

4  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994. Sitä sovelletaan vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.