1019/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1994

Verohallituksen päätös asuntoyhteisön ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33 §:n 5 momentin ja 35 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1  §

Asuntoyhteisö vapautetaan antamasta verotuslain 39 §:n 1 momentissa tarkoitettu veroilmoitus jäljempänä säädetyillä edellytyksillä. Veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos sitä verotuslain 33 §:n 2 momentin mukaisesti vaaditaan.

Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä, jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa hallitsemaan vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettua huoneistoa tai asumiseen liittyvää tilaa yhteisön omistamassa rakennuksessa.

Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan myös asunto-osuuskuntaa.

2  §

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on, että

1) kysymyksessä on asuntoyhteisön muu kuin ensimmäinen verovuosi,

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korvauksia tai vähäisiä korkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 200 markkaa.

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeen voittoa tuottaneilta tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavaan verotukseen.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Kukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.