996/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 17, 24, 26 ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 17, 26 ja 27 § 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (60/88) ja 24 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla 22 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetuksella kumotun 28 §:n tilalle uusi 28 § seuraavasti:

17 §

Rekisteritoimistossa on yksi tai useampia henkikirjoittajia sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

24 §

Rekisteritoimiston päällikkönä toimivan henkikirjoittajan nimittää lääninhallitus. Muut rekisteritoimiston virat täyttää ja muun henkilöstön ottaa rekisteritoimisto.

26 §

Rekisteritoimiston päällikkönä toimivalle henkikirjoittajalle myöntää virkavapauden lääninhallitus. Muille rekisteritoimiston virkamiehille myöntää virkavapauden rekisteritoimisto.

27 §

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti, nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää kuitenkin sisäasiainministeriö ja yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen valtioneuvosto.

28 §

Rekisteritoimiston päällikkönä toimivan henkikirjoittajan lomauttamisesta, osa-aikaistamisesta ja varoituksesta sekä irtisanomisesta valtion virkamieslain 27 §:n nojalla päättää lääninhallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.