995/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

lisätään 22 päivänä lokakuuta 1993 annettuun väestötietoasetukseen (886/93) uusi 25 a § seuraavasti:

25 a §
Sopimus rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidosta

Väestötietolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteritoimiston ja kunnan välinen sopimus rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidosta on tehtävä kirjallisesti. Väestörekisterikeskus voi vahvistaa sopimuksen kaavan.

Sopimus tai sen muutos on lähetettävä tiedoksi väestörekisterikeskukselle viimeistään kuukautta ennen sopimuksen tai muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksella ei saa muuttaa rakennuksen osoite- ja äänestysaluetietojen ylläpitoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.