990/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan tielaitoksesta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (126/90) 13 §:n 2 momentti, 16 §, 17 §:n 2 momentti ja 18 §,

sellaisena kuin niistä on 13 §:n 2 momentti 24 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa (52/92), sekä

muutetaan 13 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 1 momentti mainitussa 24 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa ja 17 §:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (570/92), seuraavasti:

13 §

Pääjohtajan virka täytetään haettavaksi julistamatta.

15 §

Ylijohtajan, johtajan ja tiejohtajan nimittää johtokunta.


17 §

Virkavapauden muille keskushallinnon virkamiehille kuin pääjohtajalle myöntää keskushallinto ja tiepiirien virkamiehille tiepiiri sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Virkavapauden myöntämisestä palveluyksikön virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

19 §

Jos pääjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan toimii ylijohtaja. Johtokunta voi tarvittaessa määrätä pääjohtajan esityksestä hänelle myös muita sijaisia.


20 §

Mitä 17 §:ssä säädetään virkamiehistä, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaan henkilökuntaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.