989/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 1994 annetun asetuksen (773/94) voimaantulosäännöksen 6―8 momentti sekä

lisätään mainittuun voimaantulosäännökseen uusi 8 a momentti seuraavasti:


6. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5luokan ajoneuvon saa 109 §:n 1 momentin ja 138 §:n 1 momentin estämättä hyväksyä tyyppikatsastuksessa ennen 5 päivää huhtikuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

7. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5luokan ajoneuvon saa 32 §:n 3 momentin, 32 a §:n 1 ja 3 momentin, 107 a, 108, 108 a ja 127 a §:n, 128 §:n 1 momentin sekä 136 a, 137, 137 a, 148 a ja 149 §:n estämättä hyväksyä tyyppikatsastuksessa ennen 14 päivää kesäkuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

8. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5luokan ajoneuvon saa 32 b §:n 2 momentin sekä 116 ja 144 §:n estämättä hyväksyä tyyppikatsastuksessa ennen 1 päivää marraskuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

8 a. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5]-luokan ajoneuvon saa 32 §:n 3 momentin, 32 a §:n 1 ja 3 momentin, 32 b §:n 2 momentin, 107 a, 108 ja 108 a §:n, 109 §:n 1 momentin, 116 ja 127 a §:n, 128 §:n 1 momentin, 136 a, 137 ja 137 a §:n, 138 §:n 1 momentin sekä 144, 148 a ja 149 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1999, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.