974/1994

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1994

Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista

Työministeriö on päättänyt 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain (1038/93) 2 ja 3 §:n sekä 26 päivänä marraskuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1182/92) 22 §:n nojalla:

1  §

Työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niitä sisältävistä tuotteista sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille (ASA-luettelo). Luetteloon merkitään työosastoittain ja kalenterivuosittain:

1) työnantajaa koskevat tiedot;

2) käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet;

3) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain;

4) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy;

5) altistettujen työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste sekä mikäli tieto on käytettävissä, altistumisen määrä.

2  §

Kutakin vuotta koskevat luettelon tiedot on toimitettava asianomaisen työsuojelupiirin toimistoon seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä työministeriön julkaisemalla ASA-lomakkeella tai muulla tavoin siten, että vaaditut tiedot on esitetty vastaavalla tavalla kuin lomakkeessa.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista 19 päivänä joulukuuta 1985 annettu työsuojeluhallituksen päätös (6/86).

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1994

Osastopäällikkö
Mikko Hurmalainen

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.