934/1994

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

muuttaa eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päivänä tammikuuta 1990 antamansa päätöksen (59/90) 5.2. kohdan ensimmäisen kappaleen, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla päätöksellä (393/92), seuraavasti:

5.2. Eläimille tarkoitettujen rokotteiden ja seerumien, myös alkionsiirtoon käytettävien seerumien, maahantuonti on jäljempänä mainituin poikkeuksin sallittua vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston luvalla. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, lääketukkukaupat ja apteekit saavat kuitenkin ilman eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston lupaa tuoda maahan muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta sellaisia rokotteita ja seerumeita, joille on Suomessa myönnetty eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 1 2/EEO/94 tarkoittama myyntilupa, ellei asianomaisen myyntiluvan ehdoista muuta johdu.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1994

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.