926/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

kumotaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (658/93) 2, 3, 3 a ja 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § 29 päivänä lokakuuta 1993 muutetussa asetuksessa (904/93) ja 2, 3 a ja 5 § 27 päivänä toukokuuta 1994 annetussa asetuksessa (419/94), sekä

muutetaan 1 ja 4 §,

sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä toukokuuta 1994 annetussa asetuksessa (419/94), seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 16 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 841 (1993), 13 päivänä lokakuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 873 (1993), 6 päivänä toukokuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 917 (1994) ja 29 päivänä syyskuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 944 (1994) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Haitiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

4 §

Edellä 3 b §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.