912/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 23 päivänä syyskuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 943 (1994) Suomelle aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseksi keskeytetään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämiseksi 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (496/92) 3 §:n ja 3 a §:n, sellaisena kuin niistä on 3 a § 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (397/93), soveltaminen toistaiseksi ja kunnes asetuksella toisin säädetään niiltä osin kuin ne koskevat Belgradin lentokentälle tulevia ja sieltä lähteviä siviilimatkustajalentoja, jotka kuljettavat yksinomaan matkustajia ja heidän henkilökohtaisia matkatavaroitaan tai asetuksen 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun komitean hyväksymiä lentoja.

2  §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.