857/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan yksityisestä terveydenhuollosta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (744/90) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1136/92), sekä

muutetaan asetuksen 3 § seuraavasti:

3 §

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 2 §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla, ottaen huomioon toiminnan laajuus ja siinä tarjottavat palvelut, on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.