Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

816/1994

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1994

Liikenneministeriön päätös palveluvelvoiteasetuksen täytäntöönpanosta

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 7 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa (663/94), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen N:o 1191/69 täytäntöönpanoa. Siitä käytetään tässä päätöksessä nimitystä palveluvelvoiteasetus.

2 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Palveluvelvoiteasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen maantieliikennettä koskevissa asioissa on liikenneministeriö. Liikennöintivelvoitteita ja -sopimuksia sekä hintavelvoitteita koskevissa asioissa toimivaltainen on kuitenkin se viranomainen, joka myöntää linjaliikenneluvan.

Kaikki kunnat ja kuntayhtymät sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta voivat tehdä liikennepalvelujen ostamisesta ja matkustajille annettavista hinnanalennuksista sopimuksia liikenteenharjoittajien kanssa.

3 §
Liikennöintivelvoitteen asettaminen ja lakkauttaminen

Maantieliikenteessä liikennöintivelvoite asetetaan ja säilytetään sisällyttämällä velvoitteen alaisen liikenteen reitti ja aikataulu linjaliikennelupaan niin, että ne erottuvat muusta luvassa olevasta liikenteestä. Kun liikennöintivelvoite lakkautetaan, poistetaan liikennettä koskevat tiedot linjaliikenneluvasta.

4 §
Hyvitysten ilmoittaminen liikenneministeriölle

Jos 2 §:ssä tarkoitetut muut toimivaltaiset viranomaiset kuin liikenneministeriö päättävät asettaa tai säilyttää palveluvelvoitteen, niiden on ilmoitettava maksamistaan hyvityksistä liikenneministeriölle.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Tieliikenneosaston päällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.