790/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (742/84) 3 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä toukokuuta 1987 annetussa asetuksessa (528/87), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Peruspäiväraha maksetaan päivärahansaajan määräämälle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen päivärahaoikeuden alkamisesta lukien maksukausittain jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. Peruspäivärahan tulee olla hakijan nostettavissa viikon kuluessa maksukauden päättymisestä.


Työttömyysturvalain 17 §:ssä tarkoitettu soviteltu päiväraha maksetaan päivärahaoikeuden alkamisesta lukien jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.

6 §

Kansaneläkelaitoksen on kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle edellisenä vuonna suoritetut työttömyysturvalain 37 §:n 2 momentissa tarkoitetut ansioturvaan kohdistuvat menot työttömyyskassoittain eriteltynä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä elokuula 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.