743/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on 7 päivänä toukokuuta 1993 annetussa asetuksessa (410/93), seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


5) valtiovarainministeriön valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä ministeriön henkilöstöosaston osastopäällikön, valtion työmarkkinajohtajan sopimuspalkkainen virka, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullilaitoksen sopimuspalkkainen pääjohtajan virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön sopimuspalkkaiset virat, erikoistutkijan perus- ja sopimuspalkkaiset virat ja tutkijan peruspalkkaiset virat sekä valtion vakuusrahaston johtajan ja apulaisjohtajan sopimuspalkkaiset virat;Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 1994.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.