731/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1994

Oikeusministeriön päätös vaaliluettelon ja äänestysluettelon oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta

Oikeusministeriö on päättänyt kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 17 §:n 5 momentin ja 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 12 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä toukokuuta 1985 annetuissa laeissa (370 ja 372/85) sekä tasavallan presidentin vaalista 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (1076/91) 8 §:n 1 momentin ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (571/87) 4 §:n nojalla:

1 §

Yleisten vaalien ja neuvoa-antavien valtiollisten kansanäänestysten äänestysalueen vaaliluettelon ja äänestysluettelon oikaisuvaatimus voidaan tehdä käyttäen tämän päätöksen mukaista lomaketta. Vahvistettu kaava on tämän päätöksen liitteenä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan vaaliluettelon oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta 15 päivänä marraskuuta 1990 annettu oikeusministeriön päätös (1104/90).

Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1994

Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos
Jarmo Törneblom

Ylitarkastaja
Arto Jääskeläinen

Lomake puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.