699/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki liikevaihtovero-oikeudesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan liikevaihtovero-oikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1969 annettu laki (745/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Liikevaihtovero-oikeudessa tämän lain voimaan tullessa ratkaisematta olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lain voimaan tullessa liikevaihtovero-oikeuden veroylituomari, verotuomari ja asessori siirretään ja nimitetään virkaa haettavaksi julistamatta Uudenmaan lääninoikeuteen lääninoikeudentuomarin virkaan. Vastaavasti liikevaihtovero-oikeuden ylitarkastaja ja vero-oikeuden sihteeri siirretään ja nimitetään virkaa haettavaksi julistamatta Uudenmaan lääninoikeuteen lääninoikeudensihteerin virkaan.

Tuomarin viran haltija, joka 3 momentin mukaisesti on siirretty ja nimitetty tuomariksi Uudenmaan lääninoikeuteen, säilyttää oikeuden pysyä virassaan siten kuin valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 25 §:ssä säädetään.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.