688/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Asetus neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista

Oikeusministerin esittelystä säädetään menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (571/87) 9 §:n, neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (578/94) 2 §:n 1 momentin sekä kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 64 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu lainkohta on 22 päivänä toukokuuta 1992 annetussa laissa (435/92):

1 §

Neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi annetussa laissa (578/94) tarkoitettuina ennakkoäänestyspaikkoina vuonna 1994 toimitettavassa kansanäänestyksessä ovat tähän asetukseen liittyvässä luettelossa mainitut Suomen m edustustot. Ennakkoäänestys edustustoissa tapahtuu luettelossa mainittuina ajanjaksoina.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1994.

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Liite

Luettelo vuonna 1994 toimitettavassa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista.

PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.