650/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Asetus sairausvakuutusasetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (1067/75), ja

muutetaan 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 2 momentti 18 päivänä syyskuuta 1981 annetussa asetuksessa (630/81), 9 §:n 2 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa ja 9 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1624/93), seuraavasti:

8 §

Vakuutetun elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulos katsotaan työtuloksi siltä osin kuin se tuloverolain (1535/92) mukaan on katsottava puhtaaksi ansiotuloksi. Työtuloksi ei kuitenkaan katsota metsätalouden puhdasta tuottoa, osinkotuloa eikä sivuperintöä.


9 §

Sosiaalivakuutustoimikunnan on, mikäli sairausvakuutuslain 17 §:stä ei muuta johdu, vahvistettava päivärahan määrä 8 §:ssä tarkoitetun työtulon mukaan.


Päiväraha on tarkistettava sairausvakuutuslain 16 §:n 3 momentissa tarkoitetuista verohallinnon antamista tiedoista ilmenevien työtulojen mukaiseksi seuraavan tammikuun alusta lukien, mikäli päivärahan määrä tarkistuksen johdosta suurenee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.