649/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (735/90) 13 §:n 2 ja 3 momentti, 14 § ja 18 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 13 ja 18 § osittain muutettuina 28 päivänä helmikuuta 1992 annetulla asetuksella (181/92), sekä

lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

13 §
Tutkintojärjestelmä

Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa aikuiskoulutuksena pätevöitymiskoulutusta vankeinhoitoalan valvonta- ja ohjaustehtäviin.

Tutkintojen sisällöstä, rakenteesta ja toteuttamistavasta päättää oikeusministeriö.

14 §
Vankeinhoidon perustutkinto ja pätevöitymiskoulutus

Vankeinhoidon perustutkinto ja pätevöitymiskoulutus antavat ammatillisen koulutuksen vankeinhoitoalan valvonta- ja ohjaustehtäviin.

17 §
Tutkintojen tuottama kelpoisuus

Pätevöitymiskoulutus antaa vastaavan kelpoisuuden vankeinhoitoalan valvonta- ja ohjaustehtäviin kuin vankeinhoidon perustutkinto ja sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Pätevöitymiskoulutuksen suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden vankeinhoitotutkintoon suoritettuaan kokonaisuudessaan vankeinhoidon perustutkintoa vastaavat opinnot.

18 §
Pääsyvaatimukset

Pätevöitymiskoulutukseen voidaan ottaa vankeinhoitolaitoksen palveluksessa oleva henkilö. Pätevöitymiskoulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, joka on suorittanut vankeinhoitoalan tutkinnon muussa maassa. Pääsyvaatimuksista pätevöitymiskoulutukseen päättää oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.