597/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalous- ministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

kumota eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päivänä tammikuuta 1990 antamansa päätöksen (59/90) 1.1. kohdan toisen momentin h) alakohdan,

sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla päätöksellä (393/92); sekä

muuttaa päätöksen 1.1. kohdan toisen momentin johdantokappaleen ja a), b), f) ja g) alakohdan, 2.3. kohdan ensimmäisen momentin, kolmannen momentin johdantokappaleen ja b) ja e) alakohdan sekä päätöksen liitteen,

sellaisena kuin niistä ovat alakohta e) ja päätöksen liite muutettuna viimeksi mainitulla päätöksellä, seuraavasti:

1. Elävät ja kuolleet eläimet sekä eläinten osat

Ilman eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a) Norjan ja Ruotsin vastaisen Suomen rajaseudun väestön omistamia poroja, jotka ovat tilapäisesti olleet kuljetus-, laiduntamis- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa mainittujen maiden Suomen vastaisella rajaseudulla.

b) Suomen vastaisen Norjan ja Ruotsin rajaseudun väestön omistamia poroja, jotka tuodaan tilapäisesti Suomeen näiden maiden vastaiselle rajaseudulle kuljetus-, laiduntamis- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa.


f) Hevonen, joka tuodaan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta lukuunottamatta Islantia, jos kyseinen hevonen täyttää maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 27 päivänä kesäkuuta 1994 antamassa päätöksessä (598/94) asetetut vaatimukset.

g) Hevonen, joka tuodaan Australiasta, Bulgariasta, Grönlannista, Islannista, Kanadasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Romaniasta, Slovakiasta, Sveitsistä, Tsekistä, Ukrainasta, Unkarista, Uudesta-Seelannista, Valko-Venäjältä, Venäjältä, Virosta tai Yhdysvalloista, jos kyseinen hevonen täyttää maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 27 päivänä kesäkuuta 1994 antamassa päätöksessä (599/94) asetetut vaatimukset.

2.3. Liha ja syötävät eläimen osat

Ihmisravinnoksi tarkoitettua nisäkkäiden ja lintujen lihaa sekä kyseistä lihaa sisältäviä valmisteita on sallittu tuoda maahan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta lukuunottamatta Islantia, jos kyseinen liha ja lihavalmisteet täyttävät maa- ja metsätalousministeriön 28 päivänä kesäkuuta 1994 antamassa päätöksessä (600/94) asetetut vaatimukset.

Euroopan talousalueen ulkopuolisista valtioista ja Islannista ihmisravinnoksi tarkoitettua nisäkkäiden ja lintujen lihaa ja kyseistä lihaa sisältäviä valmisteita on sallittu tuoda maahan vain eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston luvalla.


Edellä 1 momentissa määrätyn estämättä ilman eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


b) Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta, Islanti mukaanlukien, peräisin olevaa nisäkkäiden ja lintujen lihaa sekä kyseistä lihaa sisältäviä valmisteita alle 15 kg painavana eränä omaan käyttöön.


e) Avaamattomassa myyntipäällyksessä, omaan käyttöön alle 15 kg painavana eränä sellaisia kypsennettyjä tai kypsytettyjä luuttomia lihavalmisteita (lämpökäsittely, savustus, kuivaaminen tai fermentointi), jotka on valmistettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä tai Unkarissa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1994

Vt. apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Liite

Hyväksytyt raivotautirokotteet

Rokotteen nimi Valmistaja


Annamune 				Cofal, Espanja
Annumune 				Fort Dodge, USA
Aulirab 				A Albrecht, Saksa
Bayovac-LT* 			Bayer, Saksa
Bayovac-R/-T-suspension/-T 	Bayer, Espanja/Saksa
Bayovac-RCP+T** 			Bayer, Saksa
Bayovac-SH+LT* 			Bayer, Saksa
Bayovac-SHP*LT* 			Bayer, Saksa
Cadimun Rab 			WdT, Saksa
Candivac SHLT* 			Hoechst, Saksa
Candivac SHLT+P* 			Hoechst, Saksa
Canigen R 				ATI, Italia
Canigen CH(A2)LR* 			Reading, Ranska
Canigen CH(A2)PPI/LR* 		Reading, Ranska
Canigen LR* 			Reading, Ranska
Canimed LT* 			Rhone Merieux, Saksa
Canimed SH+LT* 			Rhone Merieux, Saksa
Defensor 				SBAH, USA
Delvavac-R 			Mycofarm, Englanti
Dohycat Tetrafel Rage** 		Solvay, Ranska
Dohyvac iR/IR 			Solvay, Espanja/Italia
Dohyvac LR* 			Solvay, Ranska
Dura-Rab 1 			Immuno Vet, Vedco, USA
Dura-Rab 3 			Immunovet, Vedco, USA
Eclipse 3 KP-R** 			Solvay, USA
Eclipse 4 KP-R** 			Solvay, USA
Egalrab 				Kelmer Internacional, Espanja
Enduracell 7+Rage Mono* 		SmithKline Beecham, Ranska
Enduracell 8* 			SmithKline Beecham, Saksa
Enduracell LR/Lepto T* 		SmithKline Beecham, Ranska/Saksa
Enduracell R Mono/T 		SmithKline Beecham, Ranska/Saksa
Endurall-K 			SmithKline Beecham, USA
Endurall-M 			SmithKline Beecham, Espanja
Endurall-P 			SmithKline Beecham, Kanada
Epirab 				Coopers (Pitman-Moore), USA/Kanada
Epivax LT* 			Pitman-Moore, Saksa
Epivax SH+LT* 			Pitman-Moore, Saksa
Epivax SHPP+LT* 			Pitman-Moore, Saksa
Eufenor 1-3 			Schering-Plough, Espanja
Felan-R** 				Langford, Kanada
					(American Cyanamid)
Felidovac RC+PT** 			Hoechst, Saksa
Feliniffa PR** 			Rhone Merieux, Ranska
Feliniffa P+T** 			Rhone Merieux, Saksa
Feliniffa PT+HC** 			Rhone Merieux, Saksa
Feliniffa T+HC** 			Rhone Merieux, Saksa
Felirab PT** 			Hoechst, Saksa
Felocell CVR-T** 			SBAH, Saksa
Felocell PT** 			SBAH, Saksa
Felocell T** 			SBAH, Saksa
Fel-o-vax PCT-R** 			Fort Dodge, USA
					Ayerst, Kanada
Fiovax PHCT** 			Pitman-Moore, Saksa
Fiovax PT** 			Pitman-Moore, Saksa
Imrab 				Rhone Merieux, Kanada
Ivenrab 				Iven, Espanja
Leptorab* 				Rhone Merieux, Ranska
Leptorabisin* 			Rhone Merieux, Ranska
LT-vac Vemie* 			Vemie, Saksa
Madilep LT* 			Hoechst, Saksa
Madilep LT+P* 			Hoechst, Saksa
Madivak 				Hoechst-Roussel/Hoechst, Italia/Saksa
Madivak flussig 			Hoechst, Saksa
Munorab-3 				Langford, Kanada
					(American Cyanamid)
Nobivac R/rabies/rage/rabbia/T 	Intervet, Espanja/Englanti/Ranska/Italia
					Hydro-Chemie, Saksa
Nobi-vac SH Parvo-c+LT* 		Hydro-Chemie, Saksa
Ontavet R 				Boehringer Ingelheim, Espanja
Parvoleptorabisin* 		Rhone Merieux, Ranska
Pentadog* 				Rhone Merieux, Ranska
Rabcine 				SmithKline Beecham, USA
Rabcine-3 				SmithKline Beecham, USA
Rabdomun 				Pitman-Moore, Espanja/Saksa
Rabguard-TC 			SmithKline Beecham, USA/Kanada
Rabies-vac Vemie 			Vemie, Saksa
Rabiffa 				Rhone Merieux, Ranska
Rabigen 				Reading, Ranska
					Virbac, Espanja
Rabigen Mono 			Reading, Ranska
Rabilabun 				Neosan, Espanja
Rabisin 				Rhone Merieux, Englanti/Ranska/Italia/Saksa
Rabivac Inactivada 		Sobrino, Espanja
Rabvac 1 				Solvay, USA/Kanada
Rabvac 3 				Solvay, USA/Kanada
RM Feline 4+Imrab 3** 		Rhone Merieux, USA
RM Imrab 1 			Rhone Merieux, USA
RM Imrab 3 			Rhone Merieux, USA
SHP+LT Vac Vemie* 			Vemie, Saksa
Tollwut-Impstoff Janssen 		Janssen, Saksa
Trimune 				Fort Dodge/Ayerst, USA/Kanada
Unirab 				Solvay, Ranska
Vaccidog R Trimune 		Sanofi, Ranska
Virbagen-canis hexavalent SHA2P/LT*Virbac, Saksa
Virbagen-canis LT* 		Virbac, Saksa
Virbagen-canis SHA2PPi/LT* 	Virbac, Saksa
Virbagen-canis SH/LT* 		Virbac, Saksa
Virbagen felis RCP/T** 		Virbac, Saksa
Virbagen Tollwut Suspension/	Virbac, Saksa
         lyophil./-Impfstoff
 
*  koirarokote
** kissarokote

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.