596/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 29 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (729/93) 3 §:n 2 momentin 4 kohdan ja

lisännyt päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 2 a §:n seuraavasti:

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

4) patentti- ja rekisterihallituksen hakemuslomakkeet ja kirjalliset ohjeet;

MAKSUTAULUKKO
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

2 a §


Lääkkeiden lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu                     1 100 mk
Uudelleenkäsittelymaksu                300 mk
Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin
merkinnältä                      200 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan      1 100 mk
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta       4 400 mk
Muutoksenhakumaksut
 patenttilain 25 §:ssä tarkoitetut asiat       1 000 mk
 muut asiat                      700 mk
Diaaritodistus                     48 mk
Oikeaksi todistaminen            48 mk + 5 mk/sivu
Rekisteriote                      70 mk


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Eero Mantere

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.