542/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1994 annetussa laissa (20/94), seuraavasti:

1 §

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on:

1) antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi; ja

2) antaa ratkaisusuosituksia luonnollisten henkilöiden elinkeinonharjoittajille antamia takaus- ja panttaussitoumuksia koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, joita sitoumuksen antajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, paitsi milloin sitoumus liittyy sen antajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 13/94
TaVM 16/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.