502/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus jakoasetuksen 210 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 210 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (289/94), seuraavasti:

210 §

Sen lisäksi, mitä muualla tässä asetuksessa säädetään toimitusta koskevien asiakirjojen toimittamisesta asianosaisille, toimitusinsinöörin on huolehdittava otteen tai jäljennöksen toimittamisesta toimituskartasta kullekin asianosaiselle hänen omistamansa rekisteriyksikön osalta toimituksen tultua merkityksi kiinteistörekisteriin. Lisäksi on toimitettava ote tai jäljennös toimituskirjasta siltä osin kuin kysymys on korvauksen suorittamisesta, rekisteriyksikön alueen tai yhteisalueosuuden muuttumista koskevasta ratkaisusta taikka osakasluettelosta.

Yhteisen alueen osalta edellä tarkoitettu ote tai jäljennös toimitetaan hoitokunnalle tai toimitsijalle, milloin osakaskunta on järjestäytynyt, ja muussa tapauksessa jollekin yhteisen alueen osakkaista. Ote tai jäljennös osakasluettelosta toimitetaan kuitenkin jokaiselle sellaisen järjestäytymättömän osakaskunnan osakaskiinteistön omistajalle, jonka osalta peritään maanmittausmaksu tai jonka omistaja on toimittamista ennen toimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemistä pyytänyt. Jos toimitus koskee usean yhdessä omistamaa rekisteriyksikköä, ote tai jäljennös toimitetaan yhdelle omistajista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.