488/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetun asetuksen (290/76) 2 §, sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (480/86), seuraavasti:

2 §

Hammaslääketieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa. Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto voidaan suorittaa myös Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Näitä tiedekuntia kutsutaan tässä asetuksessa koulutusyksiköiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tämän asetuksen voimaantultua Kuopion yliopisto ei ota uusia opiskelijoita hammaslääketieteelliseen koulutukseen eikä Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opiskelija, joka on aloittanut hammaslääketieteelliseen tutkintoon johtavat opintonsa Kuopion yliopistossa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voi suorittaa hammaslääketieteellisen tutkinnon samassa yliopistossa 30 päivään kesäkuuta 1998 saakka. Opiskelija, joka mainitun ajankohdan jälkeen siirtyy Oulun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa, saa lukea hyväkseen Kuopion yliopistossa suorittamansa hammaslääketieteelliset opinnot.

Opiskelija, joka on aloittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opintonsa Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa suorittaa tutkinnon samassa tiedekunnassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.