481/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus Kalahygienialain voimaanpanosta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 6 päivänä toukokuuta 1994 annetun kalahygienialain (330/94) 50 §:n 1 momentin, 52 §:n ja 53 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Toukokuun 6 päivänä 1994 annettu kalahygienialaki (330/94) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

2 §

Kalahygienialain 52 §:ssä tarkoitetut laitokset on saatettava kalahygienialain mukaiset vaatimukset täyttäviksi vuoden 1995 loppuun mennessä. Kalastusalukset on saatettava kalahygienialain mukaiset vaatimukset täyttäviksi kalahygienialain voimaan tullessa.

Saadakseen hyväkseen 1 momentissa tarkoitetun siirtymäkauden laitoksen on tehtävä tätä koskeva hakemus kunnan valvontaviranomaiselle siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää.

3 §

kalahygienialain 14 §:n 2 momentin mukaan rekisteröitävät kalastusalukset on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle rekisteröitäviksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994. Ilmoitus tehdään sen kunnan valvontaviranomaiselle, jossa aluksella on kotipaikka.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi 91/492/ETY, neuvoston direktiivi 91/493/ETY, ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi 92/48/ETY, komission päätös 92/92/ETY, komission päätös 93/25/ETY, komission päätös 93/51/ETY, komission päätös 93/54/ETY.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.