465/1994

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1994

Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä lisännyt kananmunien lisähinnasta 10 päivänä tammikuuta 1991 antamaansa päätökseen (29/91) uuden 3 a §:n seuraavasti:

3 a §
Tuotantokiintiön vahvistaminen erityisissä tapauksissa

Milloin kananmunien tuotanto on aloitettu kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain (1171/93) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuotantosuunnan vaihtamista koskevan luvan perusteella, tulee uudelle kananmunien tuottajalle vahvistaa tuotantokiintiö siten, että kanan vuosituotokseksi lasketaan 15 kiloa.

Kananmunien tuottajan hakemuksesta voidaan tuottajalle aikaisemmin myönnettyä tuotantokiintiötä alentaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tuotantokiintiön vahvistamisesta päättää se maaseutuelinkeinopiiri, jonka alueella asianomainen kanala sijaitsee. Hakemus on toimitettava asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka tulee toimittaa se lausuntonsa kanssa edellä mainittuun maaseutuelinkeinopiiriin.

Jos kananmunien tuottajalle myönnettyä kotieläintuotannon ohjaamisesta annetussa laissa tarkoitettua kotieläinlupaa on oikaisuvaatimuksen, valituksen tai muun vastaavan syyn perusteella lisätty, tulee asianomaisen maaseutuelinkeinopiirin vahvistaa kananmunien tuottajalle tuotantokiintiö myönnettyä lupaa tai todettua oikeutta vastaavasti.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.