463/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87) 21 §, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla asetuksella (576/90) ja osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1529/92),

muutetaan 33 §:n 1 momentti sekä

lisätään 11 lukuun uusi 45 b § seuraavasti:

33 §

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena rehtorin tai apulaisrehtorin virkaan tai toimeen vaaditaan teknillisen oppilaitoksen yliopettajan tai lehtorin kelpoisuus. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta vaaditaan, että hän on toiminut teknillisen oppilaitoksen päätoimisena opettajana vähintään kolme vuotta. Rehtorin viran tai toimen haltijalta vaaditaan myös, että hän on suorittanut ammattikasvatushallinnon tutkinnon.


45 b §

Teknillisessä oppilaitoksessa, jossa järjestetään toiseen oppilaitosmuotoon kuuluvaa kou- mlutusta, ja yhdistetyssä oppilaitoksessa on työajasta ja opetuksesta, opiskelijoista sekä viroista ja toimista sekä henkilöstöstä soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta oppilaitosmuodosta säädetään tai määrätään.

Yhdistetyn oppilaitoksen rehtorin virkaan tai toimeen on kelpoinen henkilö, jolla on rehtorin kelpoisuus johonkin yhdistetyistä oppilaitoksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.