456/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 22 ja 35 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan koti- ja laitostalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (494/87) 22 §, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla asetuksella (569/90) ja osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1522/92),

muutetaan 35 §:n 1 momentti seuraavasti:

35 §

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena rehtorin tai apulaisrehtorin virkaan tai toimeen vaaditaan koti- ja laitostalousoppilaitoksen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lehtorin kelpoisuus. Tilanhoitajaksi määrätyltä rehtorilta vaaditaan maatalouden koulutusohjelman mukainen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto tai agronomin tutkinto. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta vaaditaan, että hän on toiminut koti- ja laitostalousoppilaitoksen päätoimisena opettajana vähintään kolme vuotta. Rehtorin viran tai toimen haltijalta vaaditaan myös, että hän on suorittanut ammattikasvatushallinnon tutkinnon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.