420/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 17 päivänä toukokuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 918 (1994) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Ruandaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Aseiden ja sotatarvikkeiden, mukaanluettuina ampuma-aseet, ammukset, sotilasajoneuvot ja -varusteet, puolisotilaalliset poliisin varusteet sekä niihin tarkoitetut varaosat, myynti tai luovuttaminen Ruandaan on kielletty.

Mitä 1 momentissa on säädetty ei kuitenkaan koske Yhdistyneiden Kansakuntien Ruandan avustusoperaatioon (UNAMIR) tai Yhdistyneiden Kansakuntien Ugandan ja Ruandan tarkkailijaoperaatioon (ONUMUR) liittyvää toimintaa.

3 §

Edellä 2 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

4 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen rankaisemisesta ja muista seuraamuksista on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:ssä (824/90) on säädetty.

5 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.