414/1994

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1994

Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen koulutuspituuksista

Valtioneuvosto on tänään yleisistunnossaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 19 §:n 1 momentin nojalla päättänyt nuorten ammatillisen peruskoulutuksen koulutuspituuksista seuraavaa:

1. Peruskoulun oppimäärälle pohjautuvassa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa (kouluaste) tutkintojen laajuus on 2-3 vuotta (80-120) opintoviikkoa.

2. Toisen asteen ammatilliselle koulutukselle tai lukion oppimäärälle ja ylioppilastutkinnolle pohjautuvassa opistoasteen koulutuksessa tutkintojen laajuus on 2-3 vuotta (80-140 opintoviikkoa), musiikin ja tanssin koulutuksessa kuitenkin 4 vuotta (160 opintoviikkoa), kätilön ja diakonin koulutuksessa kuitenkin 4 vuotta (180 opintoviikkoa) sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksessa 3-4 vuotta (140-160 opintoviikkoa), kuitenkin niin, että tutkintojen tulee täyttää ETA-sopimuksen vaatimukset.

3. Ammatilliselle koulutukselle pohjautuvassa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksessa luetaan edellisen asteen ammatillisia opintoja hyväksi siten, että opintoaika lyhenee edellä 2 kohdan mukaisesti määräytyviin opintoaikoihin verrattuna Ä1 vuotta (20-60 opintoviikkoa). Lukion oppimäärästä ja ylioppilastutkinnosta luetaan hyväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Ä1 vuotta (20-40 opintoviikkoa). Lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaiset aikaisemmat opinnot ja työkokemus voidaan ottaa huomioon opintoaikaa lyhentävänä tekijänä.

Opetusministeriö päättää tarkemmin ammatillisen koulutuksen rakenteesta ja tutkintokohtaisista laajuuksista. Tavoitteena on, että tässä työllisyystilanteessa koulutuspituuksia ei pääsääntöisesti lyhennetä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.8.1995 alkavaan peräkkäisen koulutusrakenteen mukaisesti järjestettyyn ammatilliseen koulutukseen.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1994

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vt. apulaisosastopäällikkö
Anneli Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.