403/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 5 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (588/92), nojalla

muutetaan 9 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä syyskuuta 1992 annetussa asetuksessa (878/92), sekä

lisätään 9 §:n 2 momenttiin uusi 2 kohta, jolloin nykyiset 2-6 kohdat siirtyvät 3-7 kohdaksi, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetystä poiketen virkamiesten palkkauksista päättää niiden virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla,


2) sisäasiainministeriö paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä;

3) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 2 kohdan perusteella sisäasiainministeriön ratkaistava;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.