394/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 22 §:n 3 momentti sekä 23 c ja 23 f §,

sellaisina kuin ne ovat, 22 §:n 3 momentti 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (936/77), 23 c § 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (444/81) ja 23 f § 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa asetuksessa (959/92), seuraavasti:

22 §

Sakkojen etsintäkuulutusrekisteriä pitää oikeusministeriö. Etsintäkuulutuksen peruutukset ja oikaisut on tehtävä viivytyksettä.

23 c §

Kun saamisen täytäntöönpanokirja palautetaan lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle estetodistuksin ja lääninhallitus tai oikeusministeriö ei 23 b §:n nojalla luovu saamisen täytäntöönpanosta, saaminen on ilmoitettava sakkojen etsintäkuulutusrekisterin yhteydessä pidettävään saamisrekisteriin.

Lääninhallituksen ja oikeusministeriön on ilmoitettava kertyneistä suorituksista, saamisen perintäoikeuden lakkaamisesta ja muista rekisteritietojen muutoksista saamisrekisteriin.

23 f §

Oikeusministeriö luovuttaa sakkojen etsintäkuulutusrekisterissä sekä sen yhteydessä pidettävässä saamisrekisterissä olevat tiedot poliisille rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 6 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 23 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. Tiedot saadaan luovuttaa massaluovutuksena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.