352/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/93) 6-9 § sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentin 3 kohta, 5 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 kohta ja 34 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:


3) osoite ja muut asuinpaikan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu vakinaista vai tilapäistä;


5 §
Tiedot ulkomaalaisesta

Ulkomaalaisesta, jolla on kotikunta Suomessa, talletetaan väestötietojärjestelmään soveltuvin osin ne 4 §:ssä säädetyt tiedot, joista on saatu luotettava selvitys.


15 §
Kiinteistötiedot

Kiinteistöstä talletetaan väestötietojärjestelmään seuraavat tiedot:


2) omistajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus sekä tämän kotikunta ja osoite; sekä


34 §
Kirkollisen viranomaisen toimivalta

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisen toimivalta väestökirjanpidossa määräytyy henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan sekä asuinpaikkaa vastaavan seurakunnan perusteella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.