349/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1555/92) voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:


Lakia sovelletaan vuoden 1939 jälkeen syntyneeseen viranhaltijaan ja työntekijään, jolla on vuoden 1992 jälkeen alkanut kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain piiriin kuuluva palvelus. Lakia ei sovelleta viranhaltijaan ja työntekijään, jonka palvelus on ollut voimassa ennen lain voimaantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti.Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan eläketapahtumaan, joka on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen.

HE 36/94
StVM 3/94

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.