331/1994

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (506/92), seuraavasti:

3 a §

Asetuksella voidaan tavaroiden tai niiden valmistuksessa ja käytössä tarvittavien palvelujen vientiä samoin kuin niiden kuljetusta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan (kauttakuljetus) rajoittaa:

1) ulkomailta peräisin olevien tavaroiden, palvelujen ja teollisuuden toiminnalle välttämättömien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden varmistamiseksi; tai

2) kun tavara tai palvelu on tuotu Suomeen jälleenvientirajoituksin tai -kielloin.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1994.

HE 324/93
TaVM 9/94

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.