315/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 §:n ja 2 b §:n sekä maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain (1521/93) 10 §:n nojalla:

1) Valtioneuvosto on maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain (1521/93) nojalla antanut seuraavat päätökset:


Päätöksen nimike      MMM:n  antopäivä voimaan- kumo-
            määräys-         tulo- taan
            kokoelman         päivä
               n:o
VNp hinnanerokorvauksen
alaisista maatalous-
tuotteista sekä
maksettavista hinnan-
erokorvauksista annetun
päätöksen muuttamisesta  26/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä
VNp maitovalmisteiden
hintojen alentamisesta
eräissä käyttökohteissa
annetun valtioneuvoston
päätöksen muuttamisesta  27/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä
VNp sokerin ja sokerikemian
tuotteiden hinnanalennus-
korvauksista annetun
valtioneuvoston päätöksen
1 §:n muuttamisesta    28/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä
VNp elintarvikkeiden
hinnanerokorvausten
perusteista annetun
valtioneuvoston päätöksen
muuttamisesta       29/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä

2) Maa- ja metsätalousministeriö on maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain (1521/93) nojalla antanut seuraavan päätöksen:


Päätöksen nimike      MMM:n  antopäivä voimaan- kumo-
            määräys-         tulo- taan
            kokoelman         päivä
               n:o
MMMp elintarvikkeiden
raaka-aineiden
hinnaneroista       31/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä

3) Maa- ja metsätalousministeriö on valtion talousarvion momentin 30.31.48 nojalla antanut seuraavan päätöksen:


Päätöksen nimike      MMM:n  antopäivä voimaan- kumo-
            määräys-         tulo- taan
            kokoelman         päivä
               n:o
MMMp kotimaisen
viljan hinnan
alentamisesta etanolin
valmistuksessa       30/94  28.4.1994  1.5.1994  Ä

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisankatu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. 90-134211.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Maatalousneuvos
Seppo Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.