303/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden valmispakkauksia koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 6 päivänä maaliskuuta 1942 annetun standardisoimislain (197/42) 1 ja 11 ):n ja 9 päivänä kesäkuuta 1989 säädöksissä viitattavien standardien kielestä annetun lain (553/89) 4 ja 7 ):n ja 30 päivänä maaliskuuta 1922 valtioneuvostosta annetun lain (78/22) 7 §:n nojalla sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93) päättänyt seuraavaa:

1 §

Seuraavat Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivit lisäyksineen ovat voimassa Suomessa:

1) tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 päivänä joulukuuta 1974 annettu neuvoston direktiivi (75/106/ETY); lisäykset (78/891/ ETY), (79/1005/ETY), (85/10/ETY) ja (88/ 316/ETY);

2) tiettyjen tuotteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin painon ja tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä tammikuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi (76/211/ETY); lisäys (78/891/ETY) ja

3) eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä tammikuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi (80/232/ ETY); lisäykset (86/96/ETY) ja (87/356/ETY).

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen direktiivien mukaiset pakkaukset voidaan varustaa Euroopan yhteisöjen neuvoston mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevan direktiivin (71/316/ETY) mukaisin merkein, jos niitä valvotaan noudattaen edellä 1 §:ssä mainittujen direktiivien mukaisia menettelyjä.

Teknillinen tarkastuskeskus toimii 1 §: ssä mainittujen direktiivien tarkoittamana toimivaltaisena tarkastuslaitoksena.

3 §

Tässä päätöksessä mainittujen direktiivien käännöksiä on saavissa teknillisestä tarkastuskeskuksesta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite II, kohta IX

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.