292/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta

Puolustusministeriö on päättänyt Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1069/89) 27 §:n sekä 27 a §:n nojalla, näistä 27 a § sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetussa asetuksessa (219/94):

1 §

Pääesikunta käsittelee ja ratkaisee Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen (1069/89) 8, 10, 12, 14 ja 16 §:ssä tarkoitetut lupa-asiat, mikäli tässä päätöksessä ei toisin määrätä.

2 §

Lupa-asia on saatettava puolustusministeriön ratkaistavaksi, jos:

1) luvan myöntämisellä tai epäämisellä on syytä olettaa olevan ulko- tai turvallisuuspoliittista merkitystä;

2) lupaa haetaan useammalle kuin kolmelle samaa kansallisuutta olevalle sota-alukselle samanaikaiseen Suomen sisäisille aluevesille tuloon ja niillä oleskeluun tai useammalle kuin kolmelle samaa kansallisuutta olevalle sotilasilma-alukselle samanaikaiseen Suomen alueelle tuloon ja siellä oleskeluun;

3) lupaa haetaan sota-alukselle tai sotilasilma-alukselle Suomen sisäisille aluevesille tai Suomen alueelle tuloon ja siellä oleskeluun pidemmäksi ajaksi kuin kuudeksi vuorokaudeksi; tai

4) lupaa haetaan valtionilma-aluksen tai sotilaallisiin tarkoituksiin suunnitellun ilma-aluksen esittelyyn tai lentonäytökseen.

Lupa-asia voidaan saattaa puolustusministeriön ratkaistavaksi muutoinkin, jos siihen on erityistä syytä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.