290/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisista perittävistä pintaalakorvauksista

Maa- ja metsätalousministeriö on maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72)1 §:n 1 momentin ja 5 §:n 1 momentin nojalla, näistä 5 § 1 mom. sellaisena kuin se on 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (288/94), päättänyt:

1 §

Päiväpalkat työaikakorvauksen laskemista varten toimitukseen tai tehtävään käytetyltä päivältä ovat henkilökuntaryhmittäin:

Vahvistettu päiväpalkka mk/päivä
1) korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 1 260
2) maanmittausteknikko tai muu vastaava henkilö 850
3) kartoittaja tai muu vastaava henkilö 720
4) kartanpiirtäjä, toimistosihteeri tai muu vastaava henkilö 630
2 §

Pinta-alakorvaus lohkomistoimituksesta on jokaiselta tilaksi erotetulta tai tilaan siirretyltä määräalalta seuraava:

Erotetun tai tilaan siirretyn määräalan pinta-ala enintään ha Pinta-alakorvaus mk Pinta-ala-korvaus määräalan ollessa erillinen palsta mk
0,5 3 000 2 700
1 3 300 3 000
5 4 100 3 700

Jos erotetun tai tilaan siirretyn määräalan pinta-ala on yli 5 hehtaaria, määrätään maanmittausmaksu työaika- ja yleiskustannuskorvauksena. Tällaisen lohkotilan osalta maanmittausmaksu on kuitenkin vähintään 5 hehtaarin lohkotilan erottamisesta aiheutuvan pinta-alakorvauksen suuruinen.

Lohkomisen ja sen yhteydessä suoritetun maanmittausmaksusta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimituksen tai tehtävän työaikakorvauksen laskemisessa käytetään loppukokouksen ajankohtana voimassa olevia päiväpalkkoja.

Mikäli samassa lohkomistoimituksessa erotetaan sekä enintään 5 hehtaarin suuruisia lohkotiloja että yli 5 hehtaarin suuruisia lohkotiloja, määrätään ensin enintään 5 hehtaarin lohkotiloista pinta-alakorvaukset. Niiden yhteismäärä vähennetään sitten koko toimituksen työaika- ja yleiskustannuskorvauksesta ja erotus ositellaan 5 hehtaaria suurempien lohkotilojen kesken pinta-alojen suhteessa. Tällaisten lohkotilojen osalta maanmittausmaksu on kuitenkin vähintään 5 hehtaarin lohkotilan pinta-alakorvauksen suuruinen.

Halkomisena aloitetusta ja jyvityksen jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään maanmittausmaksu kuten halkomisesta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994, ja sillä kumotaan maanmittaus toimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisista ja halkomisista perittävistä pinta-alakorvauksista 12 päivänä toukokuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (450/93).

Aikaisempia määräyksiä on edelleenkin noudatettava, lukuunottamatta 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuja lohkomisia, määrättäessä maanmittausmaksua ennen 1 päivää toukokuuta 1994 suoritetuista töistä, lopetetuista toimituksista tai tehtävistä. Niinikään sellaisesta halkomisesta, joka on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, määrätään pinta-alakorvaus noudattaen aikaisempaa päätöstä.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.