270/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 kiinteistöveron kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on päättänyt 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 28 §:n ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87):

1 §

Vuonna 1994 suoritettava säännönmukainen kiinteistövero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 22 päivänä syyskuuta ja toinen erä viimeistään 17 päivänä marraskuuta 1994. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa jälkimmäisen erän kannossa.

2 §

Muu kuin 1 §:ssä tarkoitettu kiinteistövero kannetaan yhtenä eränä viimeistään sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Päätöstä sovelletaan vuonna 1994 kannettavaan kiinteistöveroon.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.