229/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumistukilain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annetun lain (755/93) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Tämän lain 15 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen asumistukeen 1 päivästä toukokuuta 1994 siten, että mainitun kohdan mukainen ensimmäinen tarkistus tehdään seuraavan sitä nimeltään vastaavan kalenterikuukauden alusta, jolloin asuntoon on muutettu. Jos asuntoon on muutettu ennen tämän lain voimaantuloa tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ensimmäinen edellä tarkoitettu tarkistus tehdään kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 1994.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 325/93
YmVM 1/94

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.