225/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1994

Sosiaali- ja terveysministeriö on erikoissairaanhoitolain (1062/89) 47 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Lääkärikoulutuksen osalta korvaus lasketaan seuraavien painotettujen tutkintopisteiden perusteella:

lääketieteen lisensiaatti 1
erikoislääkäri 1
lääketieteen suppea erikoisala, yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri 1/2
2 §

Yliopistosairaalan yhteydessä tehtyjen tutkimusten osalta korvaus lasketaan seuraavien painotettujen julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja 6
julkaisuyhdistelmistä koottu väitöskirja 1
artikkeli suomalaisessa lääketieteellisessä julkaisussa (Suomen Lääkärilehti, Duodecim, Finska Läkarsällskapets handlingar, Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja) 1/2

Ulkomaisessa lääketieteellisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä – < 1 1
" 1 – < 4 2
" 4 – 3
3 §

Tutkintojen ja julkaisujen määrä lasketaan keskiarvona kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, jolta on lopulliset tiedot saatavissa.

4 §

Korvausta laskettaessa edellä 1 §:ssä tarkoitetun tutkintopisteen arvo on 318 697 markkaa. Edellä 2 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on 105 738 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994. Sitä sovelletaan vuodelta 1994 maksettavaan erityiskorvaukseen.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos
Mauno Lindroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.