210/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1644/93) päättänyt:

1 §
Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa ostokerralla tarkoitetaan yleensä vakuutetun samalla kertaa ostamia lääkkeitä. Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtien mukaista korvausta laskettaessa vakuutetun omavastuu peritään poikkeuksellisesti jäljempänä mainittujen lääkeaineiden ostoja korvattaessa kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka se on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana usena osaostona.
Sairaus Lääkeaine
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt Klotsapiini
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia Peritoneaalidialyysiliuokset
Hengityselinsairaudet, sydän- ja neurologiset sairaudet Lääkkeellinen happi
2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.