184/1994

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös haitallisista aineista ja eliöistä rehuissa

Maa- ja metsätalousministeriö on 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun rehulain (234/93) nojalla 1) päättänyt seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee haitallisten aineiden ja eliöiden enimmäispitoisuuksia sekä hygieniavaatimuksia rehulain (234/93) 2 §:ssä tarkoitetuissa rehuvalmisteissa.

Tämä päätös koskee myös maatiloilla käytettäviä ja valmistettavia rehuvalmisteita.

2 §
Sallitut enimmäispitoisuudet

Maahantuotavissa, markkinoitavissa ja markkinointia varten valmistettavissa rehuvalmisteissa ei saa esiintyä haitallisia aineita tai eliöitä enempää kuin tämän päätöksen liitteessä 1 on määrätty.

3 §
Rehuvalmisteiden hygieniavaatimukset

Rehuvalmisteiden hygienian tulee täyttää tämän päätöksen liitteessä 2 määrätyt vähimmäisvaatimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 1994.

1ETA-sopimuksen liite 1:

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Apulaisosastopäällikkö
Olli Rekola

Liite 1

Liite 1

Liite 2

REHUVALMISTEIDEN HYGIENIAVAATIMUKSET

Markkinoitavassa rehuvalmisteessa ei saa olla rehun hygienistä laatua huonontavia tai tauteja aiheuttavia mikrobeja sellaisia määriä, että niistä aiheutuu vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

Eläinperäiset rehuvalmisteet

Suuririskisestä eläinperäisestä jätteestä tehdyt rehuvalmisteet eivät saa prosessoinnin jälkeen tehtaan varastosta otetuissa näytteissä sisältää tauteja aiheuttavia lämpöresistenttien bakteerien itiöitä (1 gramma tuotetta ei saa sisältää Clostridium perfringensi'stä). Rehutarkoitukseen käytettävässä eläinalkuperää olevassa rehuvalmisteessa ei saa esiintyä Salmonellaa tai Enterobacteriaceae-suvun bakteereita enempää kuin seuraavasti:

1) Salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa näytettä kun: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

2) Enterobacteriaceae-suvun bakteereita korkeintaan: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 per gramma rehua joissa

n = näytteen muodostavien osanäytteiden lukumäärä;

m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä kaikissa osanäytteissä on enintään m;

M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien lukumäärä yhdessä tai useammassa osanäytteessä on vähintään M;

c = osanäytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden osanäytteiden bakteerimäärät ovat enintään = m.

Muut rehuvalmisteet

Edellisen lisäksi muissakaan kuin eläinperää olevissa valmisteissa ei saa esiintyä Salmonellaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.