171/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Romanian välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

EFTA-valtioiden ja Romanian välillä 10 päivänä joulukuuta 1992 tehdyssä sopimuksessa (SopS 70/93) tarkoitetun sekakomitean tämän päätöksen liitteenä olevaa päätöstä n:o 1/1994 mainitun sopimuksen B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä koskevan poikkeuksen voimassaolon jatkamisesta sovelletaan Suomen tasavallan, muiden EFTA-valtioiden ja Romanian välisessä kaupassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Pääjohtaja
Jermu Laine

Tullineuvos
Seija Nuotio

(Suomennos)

EFTA-ROMANIA -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:O 1/1994

(Hyväksytty kirjallista menettelyä noudattaen 31 päivänä tammikuuta 1994)

B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä koskevan poikkeuksen voimassaolon jatkaminen

Sekakomitea,

joka toteaa, että tulkintapöytäkirjan 9 a) kappaleen mukaan EFTA-valtiot ja Romania ovat sopineet, että B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 1994,

joka toteaa, että sekakomitea voi jatkaa tämän poikkeuksen voimassaoloaikaa ottaen huomioon Romanian ja Euroopan yhteisöjen välillä sovellettavan käytännön,

joka toteaa, että nykyistä Romanian ja Euroopan yhteisöjen välillä sovellettavaa käytäntöä ei ole muutettu,

on päättänyt:

EFTA-valtiot ja Romania sopivat, että B pöytäkirjan 23 artiklan määräyksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.