155/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan oikeusministeriöstä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (237/89) 29 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (307/91), sekä

muutetaan 6 ja 28 §, näistä 28 § sellaisena kuin se on mainitussa 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

6 §

Oikeushallinto-osastossa on hallintotoimisto, tuomioistuintoimisto, täytäntöönpanotoimisto, oikeusrekisterikeskus sekä tietotekniikkatoimisto ja työjärjestyksessä määrätyt muut toimintayksiköt.

28 §

Ratkaisuvallasta, joka liittyy oikeushallinto-osaston ylläpitämiin rekistereihin, tietojärjestelmien käyttöön ja kehittämiseen sekä tietohallintoon, määrätään työjärjestyksessä.

Ilman esittelyä ratkaistaan asiat, jotka koskevat sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69), rikesakkoasetuksen (606/83), ylikuormamaksusta annetun asetuksen (240/82) sekä Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (620/64) mukaan oikeusministeriölle kuuluvia täytäntöönpanotehtäviä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.